خانه / دستگاه های آزمایشگاهی / اتوآنالایزر بیوشیمی | خرید اتوآنالایزر | فروش اتوآنالایزر
تا 80 درصد تخفیف
اتوآنالایزر
اتوآنالایزر

اتوآنالایزر بیوشیمی | خرید اتوآنالایزر | فروش اتوآنالایزر

یک اتوآنالایزر خودکار یک ابزار آزمایشگاهی پزشکی است که به منظور اندازه گیری سریع مواد شیمیایی مختلف و دیگر مشخصه ها در یک تعداد نمونه ی زیستی ، با حداقل کمک انسانی ، طراحی شده اند . اتوآنالایزر ها می توانند ویژگی های خون و دیگر مایعات را اندازه گیری کنند که ممکن است در تشخیص بیماری مفید باشد .

بسیاری از روش های معرفی کننده ی نمونه به یک آنالایزر اختراع شده اند . از جمله قرار دادن لوله های آزمایش نمونه داخل رک ها ، که می توانند در امتداد یک مسیر جا به جا شوند ، یا درج لوله ها درون چرخ و فلک های دایره ای که برای قابل استفاده بودن نمونه می چرخند .

بعضی از آنالایزر ها نیاز به این دارند که نمونه ها به لوله کاپ های نمونه ( sample cups ) انتقال داده شوند . گرچه ، تلاش برای محافظت از سلامت و امنیت کارکنان آزمایشگاه باعث شده است کارخانه ها آنالایزر هایی تولید کنند که از نمونه گیری در لوله ی بسته بهره می برند ، تا جلوی در معرض گذاری مستقیم کارکنان با نمونه ها گرفته شود .

نمونه ها می توانند به صورت تکی ، دسته ای ، یا مداوم مورد پردازش قرار گیرند .

خودکار سازی آزمایش های آزمایشگاهی نیاز به تخصص انسانی را از بین نمی برند (نتایج هم چنان باید توسط متخصصین پزشکی و دیگر کارشناسان واجد شرایط آزمایشگاهی بالینی ارزیابی شوند ) ، ولی باعث آسوده سازی نگرانی ها در رابطه با کاهش خطا ، مرتبط با کارکنان ، و امنیت می شود .

اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر های بیوشیمی که این جا معرفی می شوند دارای دو کلاس متفاوت از سیستم های تحلیلی چند پارامتری هستند . یک کلاس دارای سیستم هایی است که به منظور استفاده در مجموعه های پزشکی به کار گرفته می شوند از مطب های کوچک و کلنیک های دامپزشکی گرفته تا آزمایشگاه های بالینی با توان عملیاتی بالا . نوع دیگر اتوآنالایزر های بیوشیمی طیف وسیعی از تمپلیت ( قالب ) های تست برای مواد متداول ارائه می دهند ، از جمله آنالایزر های معطوف به آشکار سازی محصول فرعی راکتور زیستی . یک اتوآنالایزر بیوشیمی می تواند تمرکز بر آنالیت ها ، نظیر سوء استفاده های دارویی ، الکترولیت ها ، پروتئین های خاص ، و هم چنین تست های متابولیت و آنزیمی برای عملکرد کبد ، قلب و کلیه ، داشته باشد . این اتوآنالایزر های بیوشیمی دسته ی جامعی از گزینه ها و عملکرد ها را ارائه می دهند نظیر تعدادی از تست های ISE یا فوتو متری در هر ساعت ( به ترتیب تا 240 و 400 تست در هر عدد ) ، و هم چنین تعدادی تست ISE و انواع ارزیابی موجود . سیستم های اتوآنالایزر بیوشیمی به جا به جایی بین آنالیز آفلاین و آنلاین غلظت های مواد مغذی و محصولات فرعی اجازه می دهند .

اتوآنالایزر های معمول بیوشیمی

اتوآنالایزر های معمول بیوشیمی دستگاه هایی هستند که مقدار زیادی از نمونه ها را داخل یک آزمایشگاه خصوصی پزشکی یا بیمارستان پردازش می کنند . این خودکار سازی توسط اتوآنالایزر فرآیند تست زمان آزمایش را برای آنالیت های زیادی از روز ها به دقایق کاهش داده است . تاریخچه ی آنالیز مجزای نمونه برای آزمایشگاه بالینی ( پزشکی ) با معرفی ” Robot Chemist ” اختراع شده توسط Hans Baruch و عرضه ی تجاری آن در سال 1959 شروع شد .

اتوآنالایزر یک آنالایزر خودکار با استفاده از یک تکنیک خاص جریان به اسم ” آنالیز جریان مداوم ( CFA ) ” است ، که در سال 1957 توسط Leonard Skeggs ، اختراع و برای اولین بار توسط Technicon Corporation ساخته شد . کاربرد اولیه ی آن به منظور آنالیز های پزشکی بود . اتوآنالایزر عمیقا شخصیت یک آزمایشگاه تست مواد شیمیایی را ، به واسطه ی اجازه دادن به افزایش بارز در تعداد نمونه هایی که می توانستند مورد پردازش قرار گیرند ، تغییر داد . طراحی اتوآنالایزر بر اساس جدا سازی یک جریان مداوم در حال ریزش با حباب های هوا است که به شکل زیادی خطای روش های دستی آنالیز را کاهش و باعث سرعت بخشیدن به زمان و کارآمدی آنالیز ها شد .

انواع تست های مورد نیاز شامل سطوح آنزیمی ( نظیر بسیاری از تست های عملکرد کبد ) ، سطوح یونی ( به عنوان مثال پتاسیم و سدیم و دیگر مواد شیمیایی مهم (نظیر گلوکز ، سرم آلبومین ، یا کراتینین )) ، می شود . یون های نمونه اغلب اوقات توسط الکترود های گزینش یونی اندازه گیری می شوند ، که اجازه به عبور یک نوع یون می دهند و تفاوت های ولتاژی را اندازه می گیرند . آنزیم ها را می توان بر اساس سرعتی ارزیابی کرد که آن ها یک ماده ی رنگی را به ماده ی رنگی دیگر تغییر می دهند ، یعنی در این تست ها ، نتایج به دست آمده برای آنزیم ها بر اساس فعالیت آن ها است نه بر اساس غلظت آنزیم مورد نظر . دیگر تست ها از تغییرات رنگ سنجی برای تعیین غلظت مواد شیمیایی مورد نظر استفاده می کنند . کدورت نیز ممکن است اندازه گیری شود .

آنالایزر تزریق جریان

آنالایزر تزریق جریان ( FIA ) در سال 1975 توسط Ruzicka و Hansen معرفی شد ، یعنی اولین نسل تکنولوژی FIA ، گرچه اصطلاح تزریق جریان ( FI ) ، به واسطه ی تکنیک اتوآنالایزر اختراع شده توسط Skeggs در اوایل دهه ی 50 الهام گرفته شده بود . با آن که اتوآنالایزر Skeggs از تقسیم بندی هوایی برای جدا سازی یک جریان در حال ریزش به داخل قطعات مجزای متعدد استفاده می کند که باعث ایجاد یک دنباله ی طویل از نمونه های هوایی در حال حرکت از میان یک کانال جریان می شود ، سیستم های FIA هر نمونه را از نمونه ی بعدی با یک معرف حامل جدا می کنند . در حالی که اتوآنالایزر نمونه را با معرف ها به صورت همگن مخلوط می کند ، در تمامی تکنیک های FIA نمونه و معرف ها با هم ترکیب شده تا یک گرادیان غلظتی شکل گیرد و نتایج آنالیز توسط اتوآنالایزر به دست آید .

از روش های FIA می توان هم برای واکنش های سریع و هم چنین واکنش های آهسته استفاده کرد . برای واکنش های آهسته ، یک هیتر اغلب اوقات استفاده می شود . واکنش نیاز به کامل شدن ندارد چون در اختیار تمامی نمونه ها و استاندارد ها یک بازه ی زمانی یکسان برای واکنش قرار داده می شود . برای سنجش های معمولی که با FIA معمولا اندازه گیری می شوند ( به عنوان مثال ، نیتریت ، نیترات ، آمونیاک ، فسفات ) داشتن یک توان عملیاتی 60 تا 120 نمونه در هر ساعت غیر عادی نیست .

ماژول دیالایزر

در تست های پزشکی و نمونه های صنعتی با غلظت های بالا یا مواد تداخل کننده ، اغلب اوقات یک ماژول دیالایزر در ابزاری وجود دارد که در آن آنالیت از میان یک غشای دیالیز به داخل یک مسیر جریان جدا برای آنالیز بیشتر نفوذ می کند . هدف دیالایزر جدا کردن آنالیت از مواد تداخل کننده نظیر پروتئین است که مولکول های بزرگ آن از میان غشای دیالیز عبور نکرده بلکه وارد یک جریان زائد مجزا می شوند . معرف ها ، نمونه و حجم های معرف ، سرعت های جریان ، و دیگر جنبه های آنالیز ابزار بستگی به آنالیتی دارد که باید اندازه گیری شود . اتوآنالایزر نیز یک دستگاه بسیار کوچک است .

کاربرد های اتوآنالایزر

از اتوآنالایزر ها اساسا به منظور آنالیز های آزمایشگاهی متداول پزشکی که نیاز به تکرار دارند استفاده می شد ، ولی در طول سال های گذشته بیشتر و بیشتر با سیستم های در حال کار مجزا جایگزین شده است که اجازه به مصرف کمتر معرف می دهند . این ابزار معمولا سطوح آلبومین ، فسفات قلیایی ( آلکالاین فسفات ) ، آسپارتات ترانس آمیناز ( AST ) ، نیتروژن اوره ی خون ، بیلی روبین ، کلسیم ، کلسترول ، کراتینین ، گلوکز ، فسفر معدنی ، پروتئین ها و اسید اوریک در سرم خون یا دیگر نمونه های بدنی را تعیین می کند . اتوآنالایزر تکرار مراحل آنالیز نمونه را خودکار می سازد که در غیر این صورت باید توسط یک تکنسین یا به صورت دستی ، برای تست های پزشکی نظیر موارد اشاره شده ی قبلی ، انجام می شد . بدین صورت ، یک تکنسین می تواند با استفاده از اتوآنالایزر صد ها نمونه در هر روز را آنالیز کند . هر کدام از ابزار اولیه ی اتوآنالایزر به صورت پی در پی نمونه ها را برای آنالیت های فردی تست می کردند. مدل بعدی اتوآنالایزر نظیر SMAC چندین آنالیت در نمونه ها را به صورت هم زمان تست کرد .

 

 

قیمت اتوآنالایزر بیوشیمی

برای اطلاع از قیمت دستگاه اتوآنالایزر می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating


تا 80 درصد تخفیف

دربارۀ admin

وب سایت باما تجهیز شامل اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معرفی انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد و از زیر مجموعه وب سایت های شرکت تجهیزیار می باشد

گزیده ای از مطالب

هات پلیت

هات پلیت | خرید هات پلیت | فروش هات پلیت

یک هات پلیت آزمایشگاهی در موارد تحقیقاتی ، کلاس درس ، یا مجموعه های پزشکی …